Wednesday, September 20, 2006

Noson arbrofol...

Wel cawsom ni lwyddiant efo Skype yn y pendraw (hynny yw Glyn o Ganada a finnau)ond dim diolch i fi.. Wnes i drefnu'r Skypcast ar y noson anghywir felly roedd rhaid i mi sefydlu un yn ar y pryd. Mi ddaeth neb yna, ond o'n i'n gwybod fod Glyn ar 'Skype' gan mod i wedi derbyn neges oddi wrtho fo ar fy sgrin. Ar ol ychydig derbyniais i alwad Skype gan Glyn ( dim Skypcast agored fel petai) a chawsom ni sgwrs am rhyw hanner awr yn y modd hynny ....diolch Glyn.

Dwi wedi dysgu cwpl o bethau am ddefnydio Skype ta waeth. Dim pob tro ydy'r Skypcasts i gyd yn ymddangos ar dudalen 'On Now', hyd yn oed os mae nhw yn digwydd ar y pryd, ond ar ol gwneud ymchwiliad ar y gair 'Cymraeg' mi ddoth 'Tafarn y Byd' i fyny. Mae safon y swn (ar fy rhan i) yn ardderchog, lot well 'na linell ffon nodweddiadol.

Felly os mae rhywun am awgrymu noson penodol am 'arbrawf' arall, croeso. Unrhyw noson yn ystod wythnos nesa heblaw nos iau yn iawn efo fi, hwyl, Neil

Friday, September 01, 2006

Sut i fynd ati ...

Er mwyn cysylltu a^ Skypcasts, dilyn y camau canlynol:-

1.Lawrlwythwch Skype.

(Mae Skype yn rhad ac am ddim. Mae'n rhaglen sy'n galluogi pobl i sgwrsio dros y we fel tasen nhw ar y ffon. Yn ogystal a hynny, mae'n eu galluogi nhw greu 'Skypecasts', sef sesiynau sgwrs rhwng cymaint a chant o bobl yn ol eu 'bwmff')

2.Cofrestrwch a^ Skype ac yna 'arwyddo-mewn'.

3.Cysylltwch eich meicroffon a ffoniau-clust.

4.Ewch i 'skypecasts home'

O fan'na dychi'n gallu ymuno a^ Skypecasts, neu eu creu nhw. Mae 'na flwch 'chwilio' hefyd er mwyn i chi ddod o hyd 'Skypcasts' sy wedi cael ei drefnu yn barod.

5.Mwynhewch sgwrs...gobeithio :-)

Mi wna i gyhoeddi ar y blog yma manylion o unrhyw 'Skypecasts' Cymraeg dwi'n gwybod sy'n ar y gweill. Mi fydda i'n trefnu rhai, gobeithio, ond mi alla i bostio'r manylion am unrhywun dychi'n trefnu hefyd, does dim ond rhaid i chi anfon 'comment' at y blog fan'ma.